Acu veselības centrs ir saņēmis atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros

2021. gada 21. decembris

Projekta mērķis ir:
noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Tādējādi līdz 2023.gada martam plānojam īstenot sekojošas aktivitātes:

1) Sniegt acu pārbaudes pakalpojumus vismaz (3000) pirmspensijas un pensijas vecuma personām, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā, veicinot viņu acu veselību, pašapziņu, sociālo iekļaušanos.

2) Sniegt acu pārbaudes pakalpojumus vismaz (1000) pirmspensijas un pensijas vecuma personām no Latvijas Reģioniem, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā, veicinot viņu acu veselību, pašapziņu, sociālo iekļaušanos.

3) Sadarbībā ar aprūpes namiem, veselības asociācijām organizēt "Senioru dienas" - izglītojošus seminārus, lekcijas, par acs veselību, veicot izbraukumus Latvijas teritorijā, reģionos, papildus nodrošinot acs skrīninga (izmeklējumu) pakalpojumus aprūpes namos, pansionātos esošiem (vismaz 500) pirmspensijas un pensijas vecuma personām, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā.
Atpakaļ uz sarakstu
Lasīt vairāk